Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Lên Mù Cang Chải ngắm “Mây pha lê”

Một chuyến đi tuyệt vời - đó là lời nhận xét của một anh bạn trong phái đoàn cùng gia đình đi Mù Cang Chải với chúng tôi. Nhưng không chỉ riêng anh, đó cũng là cảm nhận của hơn 30 người từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Hạ Long…

Hành trình của dòng “sơn mỹ thuật”

Dòng chảy của sơn mỹ thuật đã trải qua chiều dài lịch sử của kiến trúc châu Âu mà buổi bình minh là thời Phục hưng. Trong thời kỳ ấy, các nghệ nhân được giới vương quyền, quý tộc ủy thác và bảo trợ xây dựng những công trình đồ sộ, đó là…