Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Để hiểu con hơn…

Trong giáo dục con cái, ngoài việc quan tâm tới nề nếp sinh hoạt và học tập ra, các bậc cha mẹ còn cần coi trọng việc chuyện trò, trao đổi với con. Nếu các bậc cha mẹ nghiêm khắc quá, con cái sẽ ngại, không dám tâm sự, thậm chí muốn tránh…