Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Xôi Hà Nội

Ngày bố lên máy bay đi du học ở trời Âu, mẹ tôi dậy từ rất sớm để đãi đỗ, vo gạo, đồ xôi. Khi mở vung chõ xôi, cả nhà ngào ngạt mùi thơm của nếp. Hồi đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu vì sao mắt bố ngấn nước. Chỉ biết sau này, trong thư gửi…