Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Nham Gò Công

Gò Công, một vùng đất nằm dọc theo sông Tiền đổ ra biển, quê hương bà Từ Dũ, người đã đem đến kinh thành Huế một đặc sản của quê nhà. Đó là món mắm tôm chà nổi tiếng cho đến tận ngày nay. Do thổ nhưỡng của vùng nước lợ nên Gò Công có…