Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Cuối thu ngao du sơn thủy

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức … mơ tưởng chuyến ngao du châu Âu, bởi đó là thời khắc lục địa cổ kính trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đồng khí tương…