Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Du lịch Đà Nẵng 2018: Cá chép hóa rồng

Năm 2017, du lịch Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu đáng kể, chính quyền thành phố cũng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào GRDP của thành phố đến hơn 24%, tạo việc làm cho hàng chục ngàn người dân…