Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Mít non, một món ăn ngon

Khắp nước ta, nơi nào cũng trồng mít. Những vùng đất cằn cỗi, khô hạn, mít vẫn sống khỏe và ra hoa kết trái. Mít là cây ăn trái hay cây lương thực ? Vốn là trái cây để ăn chơi, dân mình đã có nhiều cách sáng chế ra món ăn dưới dạng…