Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Trekking rừng thông Đa Mân – D’ran

Trong ánh lửa trại bập bùng và cái lạnh se se bên suối, chung quanh tôi là những gương mặt chỉ mới đồng hành với nhau nửa chặng đường nhưng ngỡ đã quen nhau lâu lắm rồi. Dư vị của buổi BBQ giữa rừng vẫn còn lẩn khuất trong mùi khói than…