Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Hòn Nghệ non nước hữu tình

Theo quốc lộ 80, du khách có thể từ Rạch Giá đến bến tàu khách Ba Hòn (Kiên Lương) để ra hòn Nghệ. Tàu ra hòn Nghệ mỗi ngày có hai chuyến: sáng 8 giờ khởi hành từ hòn Nghệ ra Ba Hòn và quay trở về hòn Nghệ lúc 12 giờ. Tàu khách Thanh Tùng…