Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Đường lên Kê Túc chênh vênh

Trong tháng 11 vừa qua, chúng tôi có dịp cùng với các sư tăng và ni đi chiêm bái núi Kê Túc, nơi mà tín đồ Phật giáo tin rằng ngài Ca Diếp - một vị đệ tử trong hàng thượng thủ của Phật đã vào đó nhập đại định, giữ gìn chiếc y và bình bát…