Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Bún song thần An Thái

Bình Định có câu ca: Nón ngựa Gò Găng Bún song thần An Thái Lụa đậu tư Nhơn Ngãi Xoài tượng chín Hưng Long Ghé Bình Định, bạn có thể thấy những tấm bún vuông vức hay cuộn lại thành hình số 8 gói cẩn thận. Đó là bún song thần, tên…