Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Khám phá biên thùy hoang dã của Texas

Những ngày xuyên tiểu bang Texas, chúng tôi đi từ rừng thông đến rừng sồi, băng qua thảo nguyên rồi dừng chân vài ngày ở sa mạc Big Bend sát biên giới với Mexico. Vùng đất của những chàng cao bồi rộng lớn ngoài sức tưởng tượng và cảnh quan…