Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Để có một cuộc sống dài lâu

Sống lâu trăm năm không còn là một điều ước nữa. Trong cuốn sách mới của mình, nhà nghiên cứu - tiến sĩ David B Agus, chia sẻ những phương cách đã được chứng minh để kéo dài cuộc sống của bạn thêm nhiều năm nữa. Hãy hỏi bố hoặc mẹ về lịch…