Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Hòn ngọc bên rìa “tam giác quỷ” Bermuda

Chiếc du thuyền Norwegian Cruise khởi hành từ New York sau một ngày lênh đênh trên biển, đưa chúng tôi tới Royal Naval Dockyard thuộc Bermuda. Đó là một lãnh thổ tự trị của Anh, được hình thành từ hơn 138 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau hình lưỡi…