Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Ăn thịt chú… 35

Sách Lĩnh Nam bản thảo của Hải Thượng Lãn Ông ghi nhận: “Dương nhục tục gọi là thịt dê. Nóng nhiều, ngọt đắng, ích tâm tỳ. Bổ hư lao lạnh, trừ kinh giản, phong, đầu choáng, lưng đau, dương nuy (liệt dương)”. Thịt dê thường được người…