Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Hồn cốt Hội An

Faifo là tên gọi trước đây của Hội An, khái niệm gây chút tò mò - hóa ra từ hồi cuối thế kỷ 16, Faifo đã là danh xưng thương cảng - đô thị nức tiếng của cả nước. Hơn mấy trăm năm trước, Hội An là nơi quy tụ hàng hóa tứ xứ đổ về, hội tụ…