Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Chuốc họa do tập luyện quá độ

Thể thao có lợi cho sức khỏe là điều không thể phủ nhận. Tuy vậy, tập quá độ lại gây hệ quả xấu. Phải biết lắng nghe cơ thể, nhận biết sự mệt mỏi và tôn trọng những giới hạn của cơ thể. Lý tưởng hơn cả là nên bắt đầu tập luyện chừng mực,…