Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Tranh “Mắt to” và vụ án mạo danh tác giả

Họa sĩ Walter Keane đạt danh tiếng và thành công thương mại vang dội trong thập niên 1960. Tranh của ông đều thể hiện trẻ em với cặp mắt mở rất rộng, đượm nét u sầu, và bán rất chạy. Nhưng Walter Keane lại là kẻ lừa đảo, ký tên ông ta trên…