Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Cảnh sắc nên thơ phố núi Trà Bồng

Tỉnh lộ 622 từ TP. Quảng Ngãi đến Trà Bồng khá đẹp. Xe chúng tôi chạy bon bon chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ. Hai bên đường là những cánh đồng lúa, cánh đồng mía nằm xen với ruộng sắn, khoai. Dù vậy so với chục năm trước, dọc theo tỉnh lộ đã…