Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Về Quảng Ngãi thăm mũi Ba Làng An

Từ TP. Quảng Ngãi, xe chúng tôi qua cầu Trà Khúc, theo quốc lộ 24 đi đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Xã Bình Châu có một thắng cảnh rất đẹp và còn khá hoang sơ là mũi Ba Làng An, với vẻ đẹp độc đáo của miệng núi lửa ngay gần mép biển, bên…