Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Những bộ phim sinh đôi ở Hollywood

“Twin Films” (phim sinh đôi) là thuật ngữ dùng để mô tả một hiện tượng đặc trưng của Hollywood. Nhưng vì sao lại xuất hiện những bộ phim sinh đôi? Vấn đề là mỗi năm các hãng phim khác nhau sẽ phát hành những bộ phim với những cốt truyện…