Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Casablanca cổ kính và hiện đại

Từ thuở sinh viên, những ca từ và giai điệu ngọt ngào trong bài hát Casablanca của Bertie Higgins đã quyến rũ tôi. Tìm hiểu, tôi mới biết có một bộ phim cùng tên kể về một chuyện tình còn lãng mạn hơn cả nội dung bài hát, diễn ra tại thành…