Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Thăm miền sông núi Tiêu Tương

Từng say mê bài hát Ai về sông Tương của nhạc sĩ Văn Giảng và tiểu thuyết Tiêu Sơn tráng sĩ của nhà văn Khái Hưng, nhưng tôi không nghĩ bối cảnh của hai tác phẩm này lại gần nhau đến thế, dễ dàng khám phá đến thế, lại còn gắn với nhiều câu…