Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Nếp ăn qua chuyện cái tô

Người miền Nam thường phân biệt tô và chén theo kích thước, trong khi ở miền Bắc thì tô hay chén đều là bát cả: bát nhỏ đựng nước chấm, bát vừa để ăn cơm, bát to đựng canh. Thời xưa, tô, bát hay đọi thường nhỏ nhắn, chưa to lớn và kiểu…