Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Bánh đúc nóng

Bát bánh đúc nóng đầu tiên tôi được ăn ngay tại cổng trường thời còn là học sinh tiểu học. Và đó có lẽ là bát bánh đúc ngon nhất mà tôi từng được ăn. Bà lão bán hàng có tên là Cầu, người Giầy Kè ra làm dâu Hà Nội. Bà bảo cách nấu…