Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Bún bò Huế và người xứ Huế

Nếu bạn ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang… thì việc thưởng thức bún bò Huế do những người Huế xa xứ nấu, hình như vẫn còn thiếu một vị gì đó?! Cô tôi - người “các mệ” trước đây một năm nay đã 84 tuổi, Việt kiều ở Pháp - giải thích: “Thiếu vị gì…