Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Họa sĩ đương thời có tranh cao giá nhất

David Hockney, họa sĩ người Anh sống tại Los Angles, đã trở thành tác giả đương thời có tranh cao giá nhất, khi bức Chân dung một họa sĩ của ông được bán tại trụ sở của nhà đấu giá Christie’s ở New York với giá kỷ lục 90,3 triệu USD vào…