Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Những cung đường tuyệt vời ở Nam Phi

Trở lại Nam Phi lần này, chúng tôi dành hầu hết thời gian để lang thang trên cung đường Garden Route nằm giữa Cape Town với thủ đô Johanesburg. Khác với chuyến đi trước khi các thành viên hài lòng với việc khám phá chuỗi điểm đến bằng Baz…