Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Những đại thư viện hoành tráng

Nhắc tới thư viện, là nhắc đến một ngôi nhà tri thức, chứa vô vàn ấn phẩm, từ những thư tịch hàng trăm năm tuổi, cho tới những cuốn sách - báo chỉ mới xuất hiện vài ngày. Thế nhưng, trên thế giới còn có khá nhiều thư viện có số lượng ấn…