Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

22 siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Du thuyền Azzam trở thành du thuyền lớn nhất thế giới trong bảng xếp hạng 100 du thuyền lớn nhất, do Superyacht Times bình chọn.

Azzam chính thức trở thành du thuyền lớn nhất sau khi ra mắt ở Đức vào tuần vừa qua. Trong khi chủ sở hữu Azzam vẫn chưa được công bố, nhiều thông tin tiết lộ cho biết, chiếc siêu du thuyền này được chế tạo cho một hoàng gia người Ả Rập. Dưới đây là một số du thuyền lớn nhất thế giới.

Azzam chính thức trở thành du thuyền lớn nhất trên biển khi nó ra mắt ở Đức hồi đầu tuần này dài 590 feet (2013)
Xếp thứ 2 là du thuyền Eclipse, của Roman Abramovich. Du thuyền có chiều dài 62,5m, được sản xuất vào năm 2010
Xếp thứ 3 là du thuyền Dubai của tiểu vương Dubai. Du thuyền có chiều dài 162m, được sản xuất vào năm 2006
Du thuyền Al Said của quốc vương Oman xếp thứ 4, có chiều dài 155m, được sản xuất vào năm 2008
Du thuyền Al Said của quốc vương Oman xếp thứ 4, có chiều dài 155m, được sản xuất vào năm 2008
Du thuyền Prince Abdulaziz của Abdullah ibn Abd al-Aziz xếp thứ 5, có chiều dài 147m, được sản xuất vào năm 1984
Du thuyền Prince Abdulaziz của Abdullah ibn Abd al-Aziz xếp thứ 5, có chiều dài 147m, được sản xuất vào năm 1984
Du thuyền Topaz xếp thứ 6, có chiều dài 147m, được sản xuất vào năm 2012
Du thuyền Topaz xếp thứ 6, có chiều dài 147m, được sản xuất vào năm 2012
Du thuyền El Horriya của Hải quân Ai Cập xếp thứ 7, có chiều dài 145,7m, được sản xuất vào năm 1865
Du thuyền El Horriya của Hải quân Ai Cập xếp thứ 7, có chiều dài 145,7m, được sản xuất vào năm 1865
Xếp thứ 8 là Yas, có chiều dài 140,8m, được sản xuất vào năm 2011
Xếp thứ 8 là Yas, có chiều dài 140,8m, được sản xuất vào năm 2011
Du thuyền Al Salamah xếp thứ 9, có chiều dài 139m, sản xuất vào năm 1999
Du thuyền Al Salamah xếp thứ 9, có chiều dài 139m, sản xuất vào năm 1999
Du thuyền Rising Sun của David Geffen xếp thứ 10, có chiều dài 138m, sản xuất năm 2004
Du thuyền Rising Sun của David Geffen xếp thứ 10, có chiều dài 138m, sản xuất năm 2004
Du thuyền Savarona của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 11. Du thuyền này có chiều dài 136m, được sản xuất vào năm 1931.
Du thuyền Savarona của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 11. Du thuyền này có chiều dài 136m, được sản xuất vào năm 1931
Du thuyền Serene của Yuri Scheffler được xếp thứ 12. Du thuyền này dài 133,9m, được sản xuất vào năm 2011.
Du thuyền Serene của Yuri Scheffler được xếp thứ 12. Du thuyền này dài 133,9m, được sản xuất vào năm 2011
Xếp thứ 13 là du thuyền Al Mirqab. Du thuyền có chiều dài 133m, được sản xuất vào năm 2008.
Xếp thứ 13 là du thuyền Al Mirqab. Du thuyền có chiều dài 133m, được sản xuất vào năm 2008
Du thuyền Octopus thuộc sở hữu của Paul Allen, được xếp thứ 14. Du thuyền có chiều dài 126,2m, được sản xuất vào năm 2003.
Du thuyền Octopus thuộc sở hữu của Paul Allen, được xếp thứ 14. Du thuyền có chiều dài 126,2m, được sản xuất vào năm 2003
Du thuyền Katara có chiều dài 124,4m, xếp thứ 15. Du thuyền này được sản xuất vào năm 2010.
Du thuyền Katara có chiều dài 124,4m, xếp thứ 15. Du thuyền này được sản xuất vào năm 2010
Xếp thứ 16 là du thuyền Alexander của gia đình Latsis. Du thuyền này có chiều dài 121,95m, được sản xuất vào năm 1965.
Xếp thứ 16 là du thuyền Alexander của gia đình Latsis. Du thuyền này có chiều dài 121,95m, được sản xuất vào năm 1965
Du thuyền A thuộc sở hữu của Andrey Melnichenko được xếp thứ 17, có chiều dài 119m, được sản xuất vào năm 2008
Du thuyền A thuộc sở hữu của Andrey Melnichenko được xếp thứ 17, có chiều dài 119m, được sản xuất vào năm 2008
Du thuyền Turama của gia đình Latsis xếp thứ 18, có chiều dài 116,4m, được sản xuất vào năm 1990
Du thuyền Turama của gia đình Latsis xếp thứ 18, có chiều dài 116,4m, được sản xuất vào năm 1990
Xếp thứ 19 là du thuyền Atlantic II của gia đình Niarchos. Du thuyền có chiều dài 115,8m, được sản xuất vào năm 1981.
Xếp thứ 19 là du thuyền Atlantic II của gia đình Niarchos. Du thuyền có chiều dài 115,8m, được sản xuất vào năm 1981
Xếp thứ 20 là du thuyền Issham Al Baher, dài 115,75m, được sản xuất vào năm 1973
Xếp thứ 20 là du thuyền Issham Al Baher, dài 115,75m, được sản xuất vào năm 1973
DN-tin-010615-22-du-thuyen 20
Xếp thứ 21 là du thuyền Pelorus, cũng thuộc quyền sở hữu của Roman Abramovich. Chiếc du thuyền này có chiều dài 115m, sản xuất vào năm 2003
Xếp thứ 22 là du thuyền Luna của Roman Abramovich. Chiếc du thuyền này có chiều dài 377.3 feet (115m), được sản xuất vào năm 2010.
Xếp thứ 22 là du thuyền Luna của Roman Abramovich. Chiếc du thuyền này có
chiều dài 377.3 feet (115m), được sản xuất vào năm 2010
  • Theo Xembaoanh