Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019

Không bất ngờ khi Iraq được nhìn nhận là điểm đến nguy hiểm nhất để đi du lịch một mình, theo xếp hạng nhận thức năm 2019 của US News, trong khi Iran và Pakistan lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Bảng xếp hạng năm 2019 đã xếp Ả Rập Saudi ở vị trí thứ tư trước Oman đứng thứ năm; trong khi Kazakhstan xếp thứ sáu và Lebanon đứng thứ bảy.

Vị trí thứ tám, thứ chín và thứ mười thuộc về Nigeria, Jordan và Angola. Mười quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với khách du lịch đi một mình dựa trên tổng hợp điểm số từ bảy thuộc tính quốc gia: có thể tiếp cận văn hóa; thân thiện; vui vẻ; khí hậu dễ ​​chịu; an toàn; quang cảnh đẹp; và tính không thể tiếp cận.

Đây là danh sách mười quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình vào năm 2019, được xếp hạng theo nhận thức.

1. Iraq

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 5

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 6

2. Iran

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 3

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 4

3. Pakistan

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 18

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 19

4. Saudi Arabia

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 20

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 21

5. Oman

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 16

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 17

6. Kazakhstan

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 9

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 10

7. Lebanon

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 11

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 12

8. Nigeria

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 13

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 14

9. Jordan

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 7

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 8

10. Angola

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 1

10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách đi một mình, xếp hạng năm 2019 - 2

nguồn DoanhnhanPlus.vn